پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان

پیمانکاری چیست؟ پیمانکاری از جمله عقود رایج جهت انجام اموراشخاص توسط دیگری است.قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن يك طرف قرارداد، انجام عملی با شرایط معین و در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار  می‌کند. اين شخصِ طرف قرارداد پيمانكار ناميده ميشود. موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است احدث یک سازه …

علامت تجاری چیست؟

امروزه به دلیل افزایش جمعیت و رشد و توسعه روز افزون کسب و کارها و پیوستن مداوم  فروشندگان جدید  کالا وخدمات به بازار،  عرصه رقابت هر روز تنگ ترو پیچیده تر از قبل می گردد و بسیار مهم است که هر شخص حقیقی یا حقوقی بتواند به نحوی کالا یا خدمات خود را از دیگران …