کارگاه آموزشی دعاوی پیمانکاری

مدت دوره: ....ساعت
زمان برگزاری دوره:

  • شنبه(ساعت ... الی ...)
  • دوشنبه (ساعت ... الی ...)
  • چهارشنبه(ساعت ... الی ...)

سرفصل های دوره:
.
.

مدرس : خانم سارا جهانگیرفام

مخاطبان کارگاه:

  • وکلا و کارآموزان
  • مشاوران حقوقی و کارشناسان دادگستری
  • دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق
  • مدیران شرکت ها سرپرستان کارگاه مهندسین ناظر

در صورت اشکال در ثبت نام با شماره های..... تماس بگیرید و یا مستقیماً مبلغ.... ریال به کارت شماره ...واریز و تصویر آن را به همرا مشخصات خود در واتساپ به شماره .... ارسال نمایید