کلاهبرداری

اختلاس و اخلال در نظم اقتصادی

-تحصیل مال از طریق نامشروع

فروش مال غیر

– -سرقت

-خیانت در امانت

 سرقت رایانه‌ای

-جعل رایانه‌ای

-دسترسی غیرمجاز به حامل‌های داده(هک کردن)

-سایر جرایم مرتبط با فضای مجازی

-جعل و استفاده از سند مجعول

تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق

-رابطه نامشروع

توهین افترا تهدید نشر اکاذیب