استفاده از مشاوره حقوقی در پیمانکاری

اهمیت استفاده از مشاوره حقوقی پیمانکاری دریافت مشاوره حقوقی  از جمله مواردی است که با پیچیده تر شدن دنیای کسب و کارها بیش از پیش برای هر کار و تجارتی احساس می شود. هر کسب و کار تجاری قوانین و مقررات خاص خود را دارد، آگاهی و اشرف به این قوانین کمک می کند تا …

انحلال قرارداد های پیمانکاری

انحلال قرارداد های پیمانکاری

انحلال قرارداد های پیمانکاری یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین قراردادهایی که امروزه افراد زیادی از آن استفاده می‌نمایند قرارداد پیمانکاری است. در مقاله “انحلال قرارداد های پیمانکاری” به شرایط تعلیق و فسخ قراردادهای پیمانکاری می پردازیم. با ما همراه باشید قوانین انحلال قرارداد پیمانکاری قراردادهای حقوقی به دو دسته تقسیم می‌شوند قراردادهای لازم و قراردادهای جایز.قرارداد …

پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان

پیمانکاری چیست؟ پیمانکاری از جمله عقود رایج جهت انجام اموراشخاص توسط دیگری است.قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن يك طرف قرارداد، انجام عملی با شرایط معین و در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار  می‌کند. اين شخصِ طرف قرارداد پيمانكار ناميده ميشود. موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است احدث یک سازه …