سارا جهانگیرفام 

  • دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز
  • دارای سابقه همکاری با شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت گاز استان تهران و شرکت نفت فلات قاره
  • وکالت تخصصی در دعاوی ناشی از شرائط عمومی پیمان و مطالبات پیمانکاری
  • وکالت تخصصی در دعاوی ثبت و ابطال علامت تجاری و طرح های صنعتی و هرگونه نقض حقوق مالکیت معنوی
  • وکالت تخصصی در دعاوی دیوان عدالت اداری
سارا جهانگیرفام