زن کشی، چرا و چگونه؟

به این عکس خوب نگاه کنید. این صورت، این لبخند، این انسان دیگر وجود ندارد. اگرچه درباره همه زخم های  17 سال زندگی این زن و ازدواج او در 12 سالگی و مادر شدن در 14 سالگی و فرارش از خانه چیزی نمیدانستیم اما حالا همه میدانیم که این زن با خودرو زيرگرفته شده، با …