/سامانه ثبت چک‌های سرقتی یا مفقودی
سامانه ثبت چک‌های سرقتی یا مفقودی 2018-07-10T09:30:04+00:00

سامانه ثبت چک‌های سرقتی یا مفقودی

شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «ساد ۲۴» به نشانی

www.sad24.ir

چک‌های سرقتی یا مفقودی خود را ثبت کنند تا از نقل و انتقال یا سوء استفاده از آنها جلوگیری شود.

همچنین کسانی که چکی را دریافت می‌کنند برای اطمینان از مسروقه نبودن چک می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند.